STEM- activiteit: een knikkersorteermachine maken.